جلسه حلقه صالحین کتابخوانی

بسم الله الرحمن الرحیم
به اطلاع می رسانیم عصر سه شنبه ۱۶مرداد ششمین جلسه حلقه صالحین کتابخوانی بسیج فرهنگی مسجد امام علی علیه السلام در شبستان مسجد با حضور ریاست پایگاه،مسئولین معاونت ها و عموم اعضاء برگزار گردید.
در این حلقه که سه شنبه هر هفته یک ساعت قبل از نماز برگزار میگردد فصل سوم از کتاب دغدغه های فرهنگی بر گرفته از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای جمع خوانی شد و مورد بحث قرار گرفت.
شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است.