جنایات جان سوز منافقین

همزمان با عید غدیر ، به مناسبت آتش زدن اتوبوس شیرازیان راهی برای جشن عید غدیر توسط منافقین، یادی گرامی داریم از شهدای ترور که توسط منافقین ، شهید شدند…