لحظه های ناب با خدا بودن

اعتکاف
لحظه های ناب با خدا بودن

آغاز ثبت نام مراسم معنوی #اعتکاف۹۷
۱۸ اسفند۱۳۹۶
خواهران :از ساعت۱۴
برادران :از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب