مطالب توسط امیر جمشیدی

جعل نامه سپاه توسط آمدنیوز

جعل نامه سپاه توسط آمدنیوز و دلایل جعلی نامه برخی از دلایل جعلی بودن نامه شماره نامه به صورت دستی نوشته شده است . عنوان نواحی بسیج در هیچ کجای کشور نواحی بسیج مستضعفین نیست. اگر سلسله مراتب دستور داده باشند دستور کتبی بوده و در این نامه باید به ان دستور کتبی با درج […]

پوستر: مثلث اغتشاشات

امام خامنه ای: من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است. برای امروز و دیروز هم نیست این هایی که عرض می کنم همه قرائن اطلاعاتی دارد: نقشه ، مربوط به امریکایی ها و صهیونیست ها است. چند ماه هم هست که دارند نقشه می کشند. این که بیایم در […]

پوستر: این ها یکسان نیستند

امام خامنه ای: مسئولان ذی ربط تفاوت بگذارند بین کسی که با یک هیجانی یک حرفی می زند با ان کسیکه مرتبط با شبکه پادو های امریکاییاست این ها یکسان نیستند. اولی را باید با او روشنگری کرد و حرف زد اما ان کسی که آدم می کشد و در درود و تویسرکان و خمینی […]

دهمین هفته طرح امتداد غدیر ۹۶-۹۷

گزارش تصویری آخرین جلسه از نیمسال اول طرح امتداد غدیر امسال؛ و همچنین سایر تصاویر و مطالب را در صفحه رسمی طرح غدیر در اینستاگرام دنبال کنید.. 🌀 @tarhghadir 🖌 #طرح_امتداد_غدیر ۹۷-۱۳۹۶ . نیمسال اول . 📷 گزارش تصویری | هفته دهم (آخرین جلسه از نیمسال اول) 📆 چهارشنبه ۱۳م دی ماه . 🔹 جلسات […]

پوستر: از کانال های ضد انقلاب خارج شوید.

با توجه به حضور تعداد بسیار زیادی از نیروهای انقلابی و مذهبی در کانال های ضد انقلاب و بالا رفتن ان ها و تبلیغ بسیار ان ها به پشتوانه تعداد بالای اعضاء ، لطفا جهت حفظ همزمان دسترسی به محتویات این کانال ها و عدم عضویت در ان ها مراحل ذیل را نجام دهید.