پوستر

((به اعتقاد من،امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است .)) ۱۳۹۵/۹/۱ با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی در جامعه همواره باید آماده نبرد و جهاد در این عرصه باشیم. معاونت سایبری بسیج فرهنگی مسجد امام علی همواره می کوشد تا در حد وسعت خود مخاطبان خود را از خطرات فضای مجازی آگاه سازد. 

جنایات جان سوز منافقین

همزمان با عید غدیر ، به مناسبت آتش زدن اتوبوس شیرازیان راهی برای جشن عید غدیر توسط منافقین، یادی گرامی داریم از شهدای ترور که توسط منافقین ، شهید شدند…