برگزاری محفل تدبر در قرآن – استاد صبوحی – یکشنبه ۲۷-۱۱-۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع می رساند ششمین جلسه تدبر در قرآن کریم با حضور حجه الاسلام و المسلمین  استاد علی صبوحی یکشنبه شب مورخ بیست و هفتم بهمن ما ۱۳۹۳ بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان اصلی مسجد برگزار خواهد شد

جهت دریافت سی دی محافل تدبر در قرآن کریم استاد صبوحی می توانید به دفتر کانون فرهنگی مسجد مراجعه نمائید.

دانلود فایل صوتی جلسه پنجم با کیفیت بالا– یکشنبه بیست و هشتم دی ماه ۱۳۹۳

استاد صبوحی – سوره ناس

کلیک کنید: حجم فایل با کیفیت بالا ۳۷ مگا بایت

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و پنجم آبان ۹۳-

استاد صبوحی – سوره القارعه

کلیک کنید: حجم فایل با کیفیت بالا ۵۶ مگا بایت


دانلود فایل صوتی جلسه سوم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و هفتم مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره منافقون

کلیک کنید: دانلود بخش اول با حجم ۳۵ مگا بایت

کلیک کنید: دانلود بخش دوم با حجم ۲۰ مگا بایت


دانلود فایل صوتی جلسه دوم – ۳شنبه ۸ مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره شمس

حجم فایل با کیفیت بالا ۵۷ مگابایت


دانلود فایل صوتی جلسه اول – شنبه ۸ شهریور ۹۳-

استاد صبوحی – سوره مطففین

حجم فایل با کیفیت بالا ۷۰ مگابایت

 

دانلود فایل صوتی محفل تدبر در قرآن – استاد صبوحی – یکشنبه ۲۸-۱۰-۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع می رساند پنجمین جلسه تدبر در قرآن کریم با حضور حجه الاسلام و المسلمین  استاد علی صبوحی یکشنبه شب مورخ بیست و هشتم دی ماه ۱۳۹۳ بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان اصلی مسجد برگزارگردید.

جهت دریافت سی دی سه جلسه اول محافل تدبر در قرآن کریم استاد صبوحی می توانید به دفتر کانون فرهنگی مسجد مراجعه نمائید.


 

دانلود فایل صوتی محفل تدبر در قرآن – استاد صبوحی – یکشنبه بیست و هشتم دی ماه ۱۳۹۳

استاد صبوحی – سوره القارعه

کلیک کنید: حجم فایل با کیفیت بالا ۳۷ مگا بایت


[divider]

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و پنجم آبان ۹۳-

استاد صبوحی – سوره القارعه

کلیک کنید: حجم فایل با کیفیت بالا ۵۶ مگا بایت


 دانلود فایل صوتی جلسه سوم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و هفتم مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره منافقون

کلیک کنید: دانلود بخش اول با حجم ۳۵ مگا بایت

کلیک کنید: دانلود بخش دوم با حجم ۲۰ مگا بایت


 دانلود فایل صوتی جلسه دوم – ۳شنبه ۸ مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره شمس

حجم فایل با کیفیت بالا ۵۷ مگابایت


دانلود فایل صوتی جلسه اول – شنبه ۸ شهریور ۹۳-

استاد صبوحی – سوره مطففین

حجم فایل با کیفیت بالا ۷۰ مگابایت

 

برگزاری محفل تدبر در قرآن – استاد صبوحی – یکشنبه ۹۳-۱۰-۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع می رساند پنجمین جلسه تدبر در قرآن کریم با حضور حجه الاسلام و المسلمین  استاد علی صبوحی یکشنبه شب مورخ بیست و هشتم دی ما ۱۳۹۳ بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان اصلی مسجد برگزار خواهد شد

جهت دریافت سی دی سه جلسه اول محافل تدبر در قرآن کریم استاد صبوحی می توانید به دفتر کانون فرهنگی مسجد مراجعه نمائید.

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و پنجم آبان ۹۳-

استاد صبوحی – سوره القارعه

کلیک کنید: حجم فایل با کیفیت بالا ۵۶ مگا بایت


دانلود فایل صوتی جلسه سوم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و هفتم مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره منافقون

کلیک کنید: دانلود بخش اول با حجم ۳۵ مگا بایت

کلیک کنید: دانلود بخش دوم با حجم ۲۰ مگا بایت


دانلود فایل صوتی جلسه دوم – ۳شنبه ۸ مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره شمس

حجم فایل با کیفیت بالا ۵۷ مگابایت


دانلود فایل صوتی جلسه اول – شنبه ۸ شهریور ۹۳-

استاد صبوحی – سوره مطففین

حجم فایل با کیفیت بالا ۷۰ مگابایت

 

دانلود فایل صوتی جلسه سوم (۲۷ مهر۹۳): تدبر در سوره منافقون- استاد صبوحی

دانلود فایل صوتی جلسه سوم با کیفیت بالا – یک شنبه، بیست و هفتم مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره منافقون

کلیک کنید: دانلود بخش اول با حجم ۳۵ مگا بایت

کلیک کنید: دانلود بخش دوم با حجم ۲۰ مگا بایت

 

 

دانلود صوت دومین دوره آموزشی تدبر در قرآن کریم- سه شنبه ۸ شهریور

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع علاقه مندان به جلسات تدبر در قرآن کریم می رساند فایل صوتی دومین دوره آموزشی تدبر در قرآن کریم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد علی صبوحی مربوط به جلسه سه شنبه ۸ شهریور ماه  بعد از نماز مغرب و عشا در لینک زیر قابل دانلود است

دانلود فایل صوتی جلسه دوم – ۳شنبه ۸ مهر ۹۳-

استاد صبوحی – سوره شمس

حجم فایل با کیفیت بالا ۵۷ مگابایت

کسانی که تمایل به تهیه کتاب و سی دی مباحث تدبری سوره های قرآن توسط استاد صبوحی دارند می توانند به دفتر کانون فرهنگی مسجد امام علی علیه السلام مراجعه نمایند